"खाँचा:ज्ञानसन्दूक स्टेशन" कय अवतरण में अंतर

Jump to navigation Jump to search
छो
Ajeetsinghawadhi ने साँचा:ज्ञानसन्दूक स्टेशन पृष्ठ खाँचा:ज्ञानसन्दूक स्टेशन पर स्थानांतरित कै गय: Mistakenly titled
('{{ज्ञानसन्दूक | bodystyle = width: {{px|{{{box_width|}}}|300px}} | bodyclass = vcard | above =...' कय साथे नँवा पन्ना बनावा गय)
 
छो (Ajeetsinghawadhi ने साँचा:ज्ञानसन्दूक स्टेशन पृष्ठ खाँचा:ज्ञानसन्दूक स्टेशन पर स्थानांतरित कै गय: Mistakenly titled)
 
२३०

सम्पादन

दिक्चालन सूची