आँकड़ा:

Jump to navigation Jump to search
पन्ना कय आँकड़ा
सामग्री पन्ना२,४१०
पन्ना
(विकि कय कुल पन्ना,बातचीत पन्ना अव रिडाइरेक्ट लैकय।)
५,२९३
अपलोड करल फाइल
संपादन कय आँकड़ा
विकिपीडिया बनै कय बाद संपादन करल पन्ना२३,६२२
प्रति पन्ना औसत संपादन४.४६
सदस्य आँकड़ा
पंजीकृत सदस्य (सदस्य सूची)६५७
सक्रिय सदस्य (सदस्य सूची)
(पिछला दिन से जवन सदस्य सक्रिय हँय)
१३
बॉट (सदस्य सूची)
प्रबंधक (सदस्य सूची)
अन्तरफलक प्रबंधक (सदस्य सूची)
प्रशासक (सदस्य सूची)
परिचालक (सदस्य सूची)
खाता निर्माता (सदस्य सूची)
आयातक (सदस्य सूची)
अंतरविकि आयातक (सदस्य सूची)
आईपी अवरोध मुक्त (सदस्य सूची)
ओवरसाईट अधिकारी (सदस्य सूची)
सदस्य जाँचकर्ता (सदस्य सूची)
स्थापित सदस्य (सदस्य सूची)
अउर आँकड़ा
Words in all content pages२,३१,३५९