अयोध्याकाण्ड

विकिपीडिया से
राम सरयू नदी नाघिकय वन कय ओर गँय

अयोध्याकाण्ड वाल्मीकि कृत रामायण औ गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री राम चरित मानस कय एक्ठु भाग (काण्ड या सोपान) होय।