एन्ड्रयु ज्याक्सन

विकिपीडिया से

एन्ड्रयु ज्याक्सन संयुक्त राज्य अमरीका कय सँतवा राष्ट्रपति रहें। यनकै कार्यकाल १८२९ से १८३७ तक रहा।यन दुइ दाइ राष्ट्रपति बने । यन एक्ठु राज नेता औ सैनिक रहे ।यन मूल अमेरिकी आदिवासि औ ब्रिटिस कय खिलाफ लड़ाई लडि्न औ जितिन ।[१]

सन्दर्भ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

  1. Andrew Jackson, Robert V. Remini, Wesley K. Clark, Macmillan, 2009, ISBN 978-0-230-61755-1