गोरखा युद्ध

विकिपीडिया से
गोरखा युद्ध

गोरखा कय कमाण्डर
बलभद्र कुँवर

साल सन् १८१४ से १८१६ तक
जगह नेपाल
परिणाम सुगौली संधि
झण्डा ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी
झण्डा नेपाल अधिराज्य
ब्रिटिश कमाण्डर फ्रान्सिस् रडन् हेस्टिङ्
डेबिड् अक्टरलोनी
बेनेट् मार्-ली
जोन् सुलिवान् वुड्
नेपाली कमाण्डर भीमसेन थापा
अमरसिंह थापा
रन्जुरसिंह थापा
भक्ति थापा
ब्रिटिश सेना ३४०००
नेपाली सेना १२०००
ब्रिटिश पक्ष हताहत अज्ञात
नेपाली पक्ष हताहत अज्ञात

अंग्रेज-नेपाल युद्ध सन् १८१४ से लईकय १८१६ तक नेपाल अव ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी कय बीच मा चला रहा ।एकरे नाते नेपाल कय आपन एक-तिहाई जमिन ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी कय देक परा ।नेपाली इतिहास कय मशहुर संधि सुगौली संधि इहि युद्ध कय परिणाम रहा ।

एतिहासिक जमिन[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

लडाई[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

पहिला लडाई[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

दुसरा लडाई[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

परिणाम[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

इहो देखा जाय[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

स्रोत[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]