जनकपुर

विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search

जनकपुर अञ्चल कय ई सहर राजा जनकपुत्री सीताकय जन्मस्थल होय । जनकपुर कय करिब दुसर सहर कमलामाई,त्रियुगा लगायत अहै ।