दुर्गा पूजा

विकिपीडिया से

दुर्गा पूजा हिन्दु कय एक प्रमुख त्योहार होय। दुर्गापूजा या नवरात्रि ९ दिन कय होता अहै यहमा दुर्गा माँता कय ९ रुप कय हर दिन हर रुप कय पूजा होती अहै अउर उहो हर एक दिन एक रुप में माँता दुर्गा आवती अहिन|