प्रवास

विकिपीडिया से

प्रवास क्य शाब्दिक अर्थ यात्रा होथे।