फगुवा

विकिपीडिया से
होली
- {{{त्युहार_कय_नावँ}}}
होली कय मौक्का पे रङग् से रंगीन चेहरा।
आधिकारिक नाँव होली
दुसर नाँव फगुआ, धुलेंडी, दोल
मनावय वाले हिन्दू, भारतीय, भारतीय प्रवासी
किसिम धार्मिक, सामाजिक
उद्देश्य धार्मिक निष्ठा, उत्सव, मनोरंजन
सुरुवात बहुतय पुरान
तिथि फागुन पुन्नवाशी
रिवाज होलिका दहन अव रंग से खेल
उत्सव रंग से खेलेक
वईसय दुसर त्युहार होला मोहल्ला, याओसांग

होली वसंत ऋतु में मनावय वाला एकठु भारतीय त्युहार होय।