फेसबुक

विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
फेसबुक क्य मुख्यालय, पालो ऑल्टो, कैलीफोर्निया

फेसबुक इन्टरनेट पै एक निशुल्क सोशल नेटवर्किंग साईट होय, जेकर स्थापना मार्क ज़ुकेरबर्ग करे रहेन।