मिशेल ओबामा

विकिपीडिया से
बराक ओबामा अउर मिशेल ओबामा २००८ में
मिशेल ओबामा

मिशेल ओबामा अमरीका क्य राष्ट्रपति बराक ओबामा के मेहरारू, अउर अमरीका के पहिली महिला अहिन।

बाहर के कड़ियाँ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]