म्यारी वुलस्टोनक्राफ्ट

विकिपीडिया से
म्यारी वुलस्टोनक्राफ्ट

म्यारी वुलस्टोनक्राफ्ट (अंग्रेज़ी: Mary Wollstonecraft, 27 अप्रैल 1759, लंदन - 10 सितंबर 1797) — अंग्रेज़ी लेखिका औ नारीवादी कार्यकर्ता रहिन।