रक्षाबन्धन

विकिपीडिया से
रक्षाबन्धन
- {{{त्युहार_कय_नावँ}}}
रक्षाबन्धन, जवने कय रक्षाबन्धन कय दिनें
बहिन अपने भाइन् कय हाथेम् बान्हत अहिन।
आधिकारिक नाँव रक्षाबन्धन
दुसर नाँव राखी, सलूनो, श्रावणी
मनावय वाले हिन्दू अव लगभग कुल नेपाली अव भारतीय
किसिम धार्मिक, सामाजिक भारतीय, नेपाली
उद्देश्य भाई कय प्रेम अव सहयोग
सुरुवात पौराणिक काल से
तिथि सावन पुन्नवाशी
रिवाज पूजा, प्रसाद
उत्सव रक्षाबन्धन बान्हे कय
वईसय दुसर त्युहार भैया दूज

रक्षाबन्धन एक हिन्दू त्युहार होय जवन हरेक साल सावन पुन्नवाशी कय दिने मनाई जात है।