सामग्री पर जाएँ

विकिपीडिया:हर भाषाकय विकिपीडिया में होवेक चाहि न्युनत्तम लेख

विकिपीडिया से

अवधी लोक नृत्य : फरवाही नाच, फरसहिया नाच, कहरवा/ कहरा नाच, इन्द्रासेनी नाच, नटुवा नाच, सफेडा नाच , चँगेरा नाच, पतुरिया नाच औ लिल्ली घोडी नाच।। अर्थशास्त्रीय विषय से भी संबंध.