नेपाल भाषा

विकिपीडिया से

नेपाल भाषा (नेवारी अथवा नेपाल भाय्) नेपाल कय एक प्रमुख भाषा अहै | यह भाषा चिनी-तिब्बती भाषा परिवार अन्तर्गत तिब्बती-बर्मेली समुह महिया संयोजित हैय | देवनागरी लिपि मा भी लिख्नय् वाली चिनी-तिब्बती भाषा इहै एक मात्र अहै|

वर्गिकरण[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

ई भाषा चिनी-तिब्बती भाषा परिवार अन्तर्गत तिब्बती-बर्मेली समुह मे संयोजित अहै|

सन्दर्भ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]