मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

विकिपीडिया से

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के मध्य प्रदेश प्रान्त कय न्यायालय हय। एहका 2 जनवरी 1936 का भारत अधिनियम 1935, के अंतर्गत बनावा गा। शुरूआत मा एहका नागपुर मा स्थापित कीन गा रहा, लिकिन जब 1946 मा राज्यन का दु बारा बनावा गा, तब एह का जबलपुर मा स्थापित कै दीन गा।

एह न्यायालय कै द्वि शाखा अहैं - एक इंदौर मा अव दुसरी ग्वालियर मा। हाल ही मा न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल का एह कै मुख्य न्यायाधीश बनावा गा।

इहौ देखैं[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]


सन्दर्भ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

बाहेरी कड़ियाँ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]