मुंबई उच्च न्यायालय

विकिपीडिया से
Jump to navigation Jump to search
न्यायलय भवन

बॉम्बे उच्च न्यायलय भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय न्यायालय आय।

एह कय कार्य क्षेत्र मा महाराष्ट्र, गोवा, आवत हैं।

सन्दर्भ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]