मुंबई उच्च न्यायालय

विकिपीडिया से
न्यायलय भवन

बॉम्बे उच्च न्यायलय भारतीय न्यायपालिका के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय न्यायालय आय।

एह कय कार्य क्षेत्र मा महाराष्ट्र, गोवा, आवत हैं।

सन्दर्भ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]