सिक्किम उच्च न्यायालय

विकिपीडिया से

सिक्किम उच्च न्यायालय भारत के सिक्किम प्रान्त कय न्यायालय हय। एहकय मुख्यालय गंगटोक मा अहै।

बाहेरी कड़ियाँ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

सन्दर्भ[सम्पादन | स्रोत सम्पादित करैं]

Cateodry:सिक्किम